Höststädning 27 oktober

Vi startar kl.10.00 med fika och ”tilldelning” av arbetsuppgifter.

Gårdsansvarig kommer att ordna med någon form av förtäring.

Två containrar kommer att finnas, men först ska föreningens avfall få plats sedan får medlemmarna slänga sitt. Ingen sortering behövs.C-gården är containervakt.

Det får ej kastas el-avfall (allt som har sladd eller batteri) och givetvis inte farligt avfall i containern. Det får var och en ombesörja att lämna på Returpunkten.

A-gården ansvarar för lokalen
B-gården ansvarar för parkeringen

Obs! Kan du ej närvara kontakta gårdsansvarige.
Gård A Gunilla Carlqvist,0767-62 72 44. Rb 219
Gård B Rickard Haglund, 070-696 80 71.Rb 179
Gård C Peter Johansson,072-587 99 97. Rb 265
Punkthuset Mikael Eksmo,070-304 37 14.Rb 229

Styrelsen

Medlemsmöte 12 sept

Vi samlas i lokalen kl 19:00.

Vi informerar vad som hänt det senaste halvåret och vad som planeras för det kommande halvåret.

Ni får även möjlighet att ställa frågor till styrelsen eller via oss till riksbyggen.

Varmt Välkomna!

Mvh Styrelsen

Byte av hiss i Punkthuset

Som många har märkt så har arbetet med att byta hiss i punkthuset börjat . Nedmontering av hissen började V36. Sen beräknas det att arbetet kommer att ta ca 4v att installera den nya hissen. Med detta kan det förstås medföra att det blir stökigt men hoppas ni har överseende med detta.

Mvh Styrelsen och Kone

Obligatorisk Ventilation Kontroll

OVK Besiktning av ventilation. Lappar ska ha kommit i brevlådan om vilken dag det gäller hos dig. Viktigt att lämna FULLMAKT till Norrköpings Sotning & Ventilation så dom kan komma in i lägenheten. Hur ni gör detta finns i informationen ni fått i brevlådan. Lämnar ni inte fullmakten i tid så kommer dom behöva komma tillbaks och då med en extra kostnad vilket är en onödig kostnad för alla boende i föreningen.

Mvh Styrelsen

Utökat eldningsförbud – Grilla inte!

På grund av den extrema torka och brandrisk som råder i Östergötlands län har Länsstyrelsen Östergötland beslutat att utöka nuvarande eldningsförbud från och med den 25 juli.

Eldningsförbud i hela Östergötlands län råder sedan tidigare. Nu är det även förbjudet att nyttja alla typer av grillar (kol/gasol/el), stormkök och liknande. Detta beslut gäller samtliga kommuner i Östergötlands län och omfattar alla platser, inklusive egen tomt. Förbudet gäller tills ny information kommer.

Info på Länsstyrelsens hemsida:

/Styrelsen

Byte av hängrännor målning mm

Vi kommer att byta ut samtliga hängrännor och stuprör. i samband med det kommer det att målas vindskivor och där skylift inte kan användas kommer ställningar att byggas.

Detta är en PRELIMINÄR tidsplan!

Rambogatan 143-163  kommer att utföras 18-05-17 till 18-05-30

Rambogatan 165-193 kommer att utföras 18-05-31 till 18-06-13

Rambogatan 195-203 kommer att utföras 18-06-14 till 18-06-20

Rambogatan 205-227 kommer att utföras 18-06-25 till 18-07-06

Rambogatan 233-261 kommer att utföras 18-07-07 till 18-07-20

Rambogatan 263-269 samt 229 kommer att utföras 18-07-23 till 18-08-03

Som sagt detta är bara en ungefärlig tidsplan!

 

Mvh Styrelsen