Anteckningar från medlemsmöte 10 april 2019

Ombyggnation

 • Tidplanen för ombyggnationen ser bra ut, Åhlin & Ekeroth ligger före tidsplanen, det skickas ut en ny uppdatering när punkthuset är klart.
 • Panel som är skadad byts ut till ny
 • Målningen av all panel ligger i underhållningsplan om tre år – 2022, målades om senast 2010. Skicket på målningen är inte jättebra, när byggställningar redan finns på plats har styrelsen beslutat att vi passar på att måla om. Detta för att undvika att mer panel blir dålig samt minskad kostnad för att etablera byggställningar på nytt. Vi passar på att byta färg till grå, provmålning finns att se på gaveln av lokalen mot cykelförrådet längst in mot A-gården.

Kostnad ombyggnation

 • Takbyte, 6.496.000 kr ex. moms, 8.120.000 kr inkl. moms
 • Målning, 850.000 kr ex. moms, 1.0602.500 kr inkl. moms nedprutat 40.000 kr till 1.022.500 kr inkl. moms.
 • Total kostnad för ombyggnationen är 9.1 miljoner.

Budget

 • Vi gör en stor investering i och med ombyggnationen av tak samt målning.
 • Vi har säkrat upp med ett nytt lån på 5.000.000 kr, för att möta investeringen väl.
 • Styrelsen samt Riksbyggen ser att vi inte kommer behöva höja några avgifter, tack vare att föreningen har en god ekonomi. Om det mot förmodan skulle behövas så finns det som förslag att höja hyran för garage/parkeringsplats istället som idag är extremt billiga.
 • Vi har 8.37 miljoner i underhållningsfonden i dagsläget, med lån 13.370.000 kr efter renoveringar ca. 4,3 miljoner kvar.

Lokalen

 • Ordningsregler fungerar mycket bra vid uthyrning upplever styrelsen. Vi fortsätter med att inte hyra ut på nyårsafton vilket många tycker är positivt.
 • När man hyr lokalen ska det vara tyst kl. 23.00 och då menar vi ingen hög musik, öppna fönster eller prat och stoj utanför. Men man får vara kvar efter kl. 23.00 i lokalen men vi ber alla tänka på att när man tar sig hem att vara så tysta som möjligt.
 • Vi har tagit bort städschemat för lokalen, där lokalansvarig Eva Holmsell tagit över städning mot ersättning av 8 mötesarvoden/år dock ej under byggnation.
 • När byggnationen pågår används lokalen av byggpersonal till matsal samt omklädningsrum, fungerar bra.
 • Vi har byggstädning av lokalen varje fredag, som utförs av lokalansvarig Eva Holmsell mot en ersättning av 3 arvoden/månad under byggnationen. Vilket gör att vi sparar 1000 kr/månad mot att anlita en städfirma.
 • Vi öppnade även upp för uthyrning av lokalen lördagar och söndagar under byggnationen.

Vad har vi gjort?

 • OVK – besiktning + kanalrensning
 • Statuskontroll av lägenheter
 • Byggt mur vid stora parkeringen mot C-gården.
 • Staket ut mot Rambogatan vid C-gård.
 • Rensat och klippt ner i dungen bakom A-gården.
 • Tätat ventilationen i bastun.

Vad ska vi göra?

 • Energideklaration, måste utföras var 10 år.
 • Fortsatt byggnation.

Övriga frågor

 • Som ni vet sedan tidigare så bröt vi Riksbyggens RB-avtal gällande ombyggnationen av olika anledningar. Vi har lämnat in ersättningskrav till Riksbyggen kring deras miss i RB-avtalet. Detta är en segdragen process och först nu har vi haft ett första möte med projektledare Hoppes chef, det gav inget så vi kämpar vidare med detta ärende. Under tiden tar vi in offerter från andra aktörer när det gäller vårt fastighetsserviceavtal som nu löper på med Riksbyggen.
 • Soprumsdörren på C-gården är dålig och det är hål i asfalten på parkeringen, vi kollar upp detta.
 • Förslag på att när garagen ska målas om i grått så kan vi göra detta tillsammans på städdagarna, vilket skulle spara pengar + trevlig gemenskap.
 • Ballofixer, vattenavstängning i lägenhet och radhus. Om du inte vet var de sitter så ta reda på det.  Det är viktigt att man ett par gånger per år motionerar dem, d.v.s kollar att det går att stända av genom att vrida på dem.
 • Flera har upplevt att varmvattnet har varit extremt varmt mot tidigare, vi kollar upp detta.
 • Klagomål på våra Minimasters, vi kollar upp besiktningsprotokollen om det framgår om det behövs några åtgärder. 2 medlemmar felanmäler sina problem, när det gäller ljudnivån så ska den mätas vid besiktning om den verkar extremt hög.
 • Förfrågan om när det är dags för byte av köksfläkt i Punkthuset, vi kollar i underhållningsplanen.
 • Om någon är intresserad av styrelsearbete så hör av Rbg. 239 har flera kontakter som inte fungerar, vi kollar vad det står i protokollet från statuskonstrollen, och återkopplar om det är något där som kommenterats och om det är boende eller föreningen som ska stå för åtgärderna.
 • Tips från coachen om att låsa ihop sina vinter/sommardäck i garagen annars gäller inte hemförsäkringen vid stöld.
 • När det gäller följetongen med sopsorteringen/ordningen i våra soprum så säger vi bara använd sunt förnuft och tänk på föreningens bästa.
 • Föreningen har fått en extra kostnad på 12.500 kr + moms för OKV besiktning/kanalrensing för 8 lägenheter som de ej fick tillgång till vid ordinarie besiktningstid. Detta händer varje gång vid olika kontroller av lgh, detta kan på sikt leda till höjning av våra avgifter. Så se till att era lgh är tillgängliga vid kontroller  så slipper vi höja avgifterna p.g.a detta, tack!

/Styrelsen

Vårstädning lördag 27 april

Vi startar kl.10.00 med fika och ”tilldelning” av arbetsuppgifter.

Gårdsansvarig kommer att ordna med någon form av förtäring.

Två containrar kommer att finnas, men först ska föreningens avfall få plats sedan får medlemmarna slänga sitt. Ingen sortering behövs. A-gården är containervakt.

Det får ej kastas el-avfall (allt som har sladd eller batteri) och givetvis inte farligt avfall i containern. Det får var och en ombesörja att lämna på Returpunkten.

A-gården är containervakt.
B-gården ansvarar för lokalen
C-gården ansvarar för parkeringen

Obs! Kan du ej närvara kontakta gårdsansvarige.
Gård A Gunilla Carlqvist,0767-62 72 44. Rb 219
Gård B Rickard Haglund, 070-696 80 71.Rb 179
Gård C Peter Johansson,072-587 99 97. Rb 265
Punkthuset Mikael Eksmo,070-304 37 14.Rb 229

Styrelsen

Vårmöte 10 April

Vi samlas i lokalen kl 19:00.

Vi informerar vad som hänt det senaste halvåret och vad som planeras för det kommande halvåret.

Ni får även möjlighet att ställa frågor till styrelsen eller via oss till riksbyggen.

Varmt Välkomna!

Mvh Styrelsen

Bygginformation

Nu börjar det närma sig byggstart för takbyte på våra fastigheter i föreningen.

Arbetet kommer starta 2019-03-04 och fortgå till 2019-11-15, vi kommer följa alfabetisk ordning följd på gårdarna.

Varje lägenhet per huskropp kommer få en individuell tidplan för just sitt hus.

Vi ber att vara förbereda inför byggstarten med att ta borta altantak/plasttak som riskerar att gå sönder vid ställningsbygge. Detta är något de boende själva ansvarar för.

Vill man ha hjälp av entreprenören Åhlin&Ekeroth, är det något som bekostas själv av den boende.Om ni vill ha hjälp kontakta Jacob Österqvist, helst via mail jacob.osterqvist@ahlin-ekeroth.se alternativt på mobil 0701-411249

Åhlin&Ekeroth kommer även att lägga information i de boendes brevlådor inför start på den aktuella huskroppen.

Vissa justeringar i tidplanen kan behövas göras. Tidplan får ni i brevlådan

Mvh Styrelsen