Bygginformation

Nu börjar det närma sig byggstart för takbyte på våra fastigheter i föreningen.

Arbetet kommer starta 2019-03-04 och fortgå till 2019-11-15, vi kommer följa alfabetisk ordning följd på gårdarna.

Varje lägenhet per huskropp kommer få en individuell tidplan för just sitt hus.

Vi ber att vara förbereda inför byggstarten med att ta borta altantak/plasttak som riskerar att gå sönder vid ställningsbygge. Detta är något de boende själva ansvarar för.

Vill man ha hjälp av entreprenören Åhlin&Ekeroth, är det något som bekostas själv av den boende.Om ni vill ha hjälp kontakta Jacob Österqvist, helst via mail jacob.osterqvist@ahlin-ekeroth.se alternativt på mobil 0701-411249

Åhlin&Ekeroth kommer även att lägga information i de boendes brevlådor inför start på den aktuella huskroppen.

Vissa justeringar i tidplanen kan behövas göras. Tidplan får ni i brevlådan

Mvh Styrelsen

Höststädning 27 oktober

Vi startar kl.10.00 med fika och ”tilldelning” av arbetsuppgifter.

Gårdsansvarig kommer att ordna med någon form av förtäring.

Två containrar kommer att finnas, men först ska föreningens avfall få plats sedan får medlemmarna slänga sitt. Ingen sortering behövs.C-gården är containervakt.

Det får ej kastas el-avfall (allt som har sladd eller batteri) och givetvis inte farligt avfall i containern. Det får var och en ombesörja att lämna på Returpunkten.

A-gården ansvarar för lokalen
B-gården ansvarar för parkeringen

Obs! Kan du ej närvara kontakta gårdsansvarige.
Gård A Gunilla Carlqvist,0767-62 72 44. Rb 219
Gård B Rickard Haglund, 070-696 80 71.Rb 179
Gård C Peter Johansson,072-587 99 97. Rb 265
Punkthuset Mikael Eksmo,070-304 37 14.Rb 229

Styrelsen

Medlemsmöte 12 sept

Vi samlas i lokalen kl 19:00.

Vi informerar vad som hänt det senaste halvåret och vad som planeras för det kommande halvåret.

Ni får även möjlighet att ställa frågor till styrelsen eller via oss till riksbyggen.

Varmt Välkomna!

Mvh Styrelsen

Byte av hiss i Punkthuset

Som många har märkt så har arbetet med att byta hiss i punkthuset börjat . Nedmontering av hissen började V36. Sen beräknas det att arbetet kommer att ta ca 4v att installera den nya hissen. Med detta kan det förstås medföra att det blir stökigt men hoppas ni har överseende med detta.

Mvh Styrelsen och Kone

Obligatorisk Ventilation Kontroll

OVK Besiktning av ventilation. Lappar ska ha kommit i brevlådan om vilken dag det gäller hos dig. Viktigt att lämna FULLMAKT till Norrköpings Sotning & Ventilation så dom kan komma in i lägenheten. Hur ni gör detta finns i informationen ni fått i brevlådan. Lämnar ni inte fullmakten i tid så kommer dom behöva komma tillbaks och då med en extra kostnad vilket är en onödig kostnad för alla boende i föreningen.

Mvh Styrelsen