Medarbetare i föreningen

 

NAMN: ADRESS: TELEFON: BEFATTNING: ANSVARSOMRÅDE:
David Revenius Rambogatan 147 0705-084054 Ledamot / Ordförande Överlåtelse & post mottagare, inkassokontakt, kontaktperson underhållsplanering, kontaktperson budget, ombud intresseföreningen
Mattias Wackenhag Rambogatan 247 0738-111071 Ledamot / Vice ordförande Överlåtelsemottagare (ers), inkassokontakt (ers), ansvarig för föreningens hemsida, ombud intresseföreningen
Carina Ekelund Rambogatan 153 0730-202927 Ledamot / Sekreterare Arvoden, egna utlägg, mötesprotokoll + kallelse m.m.
Matilda Nilsson Rambogatan 209 0733-716036 Ledamot Kontaktperson budget, ansvarig för föreningsmailen & brevlåda, utbildningsansvarig
Lars Holmsell Rambogatan 165 0760-199319 Ledamot Miljö och energiansvarig, nyckelansvarig, köansvarig, kontaktperson Telia
Kim Söderholm Nelly Rambogatan 229 0720-808831 Ledamot Ombud för intresseföreningen (ers), webbansvarig Mitt Riksbyggen, NKI-kontakt, brandskyddsansvarig
Christian Hellström Rambogatan 195 0704-184438 Suppleant Miljö och energiansvarig
Joakim Lindgren Rambogatan 267 0707-662402 Suppleant Elanläggningsansvarig
Maria Berger 011-219595 Ledamot Riksbyggens representant
Catarina Zahr 011-219533 Suppleant Ekonom Riksbyggen
Eva Holmsell Rambogatan 165 0734-046007 Lokalansvarig Uthyrning, inköp, städning
Andreas Alf Rambogatan 229 0767-213764 Gårdsansvarig Gårdsansvarig P-huset
Tomas Hanouch Rambogatan 217 0767-119916 Gårdsansvarig Gårdsansvarig A
Lars Holmsell Rambogatan 165 0760-199319 Gårdsansvarig Gårdsansvarig B
Pontus Conradsson Rambogatan 269 0704-553145 Gårdsansvarig Gårdsansvarig C
Andreas Alf Rambogatan 229 0767-213764 Valberedning Sammankallande
Björn Svanström Rambogatan 225 Valberedning
Torsten Ydén Rambogatan 215 0706-579920 Revisor Föreningsrevisor
Malin Jacobsson Rambogatan 199 0736-492898 Revisor Ersättare

 

Styrelsen kontaktar du enklast via e-post: styrelsen@norrkopingshus31.se