Medarbetare i föreningen

 

NAMN: ADRESS: TELEFON: BEFATTNING: ANSVARSOMRÅDE:
David Revenius Rambogatan 147 0705-084054 Ordförande Överlåtelse & Post mottagare, Kontaktperson Inkasso, Under-
hållsplanering, NKI, budget Ombud Intresseföreningen
Maria Stenberg Rambogatan 177 0736-424845 Vice ordförande Utbildningsansvarig, ersättare
Inkassokontakt & Ombud Intresseföreningen
Carina Ekelund Rambogatan 153 0730-202927 Sekreterare Arvoden, Egna utlägg m.m.
Mötesprotokoll + kallelse
Johan Lindstam Rambogatan 209 0761-087405 Ledamot
Mattias Wackenhag Rambogatan 247 0738-111071 Ledamot Brandskydds & Webbansvarig, För Hemsida, Mitt Riksbyggen
Lars Holmsell Rambogatan 165 0760-199319 Ledamot Miljörums- och nyckel ansvarig, Köansvarig/kökontakt för bil-
platser, IT Telia, Miljö-och Energiansvarig
Maria Berger Bråddgatan 15 011-219595 Ledamot Riksbyggens representant
Emelie Thelander Rambogatan 211 0701-453289 Suppleant Föreningsmailen, brevlåda
Gunilla Y Carlqvist Rambogatan 219 0763-112512 Suppleant
Eva Holmsell Rambogatan 165 0734-046007 Lokalansvarig Lokalansvarig
Magnus Nilsson Rambogatan 225 0704-499147 Gårdsansvarig Gårdsansvarig A
Rickard Haglund Rambogatan 179 0706-968071 Gårdsansvarig Gårdsansvarig B
Pontus Conradsson Rambogatan 269 070-4553145 Gårdsansvarig Gårdsansvarig C
Kerstin Eksmo Rambogatan 229 0703-043714 Gårdsansvarig Gårdsansvarig P-huset
Johnny Bergman Rambogatan 143 011-141864 Valberedning Sammankallande
Conrad Gillberg Rambogatan 157 Uppdateras Valberedning
Catarina Zahr Bråddgatan 15 011-219533 Suppleant Personlig suppleant Riksbyggen
Torsten Ydén Rambogatan 215 011-144556 Revisor Revisor
Malin Jacobsson Rambogatan 199 011-169575 Revisorsersättare Revisorsersättare

 

Styrelsen kontaktar du enklast via e-post: styrelsen@norrkopingshus31.se

Besök gärna vår hemsida www.norrkopingshus31.se