Medarbetare i föreningen

 

NAMN: ADRESS: TELEFON: BEFATTNING: ANSVARSOMRÅDE:
David Revenius Rambogatan 147 0705-084054 Ledamot / Ordförande Överlåtelse & Post mottagare, Kontaktperson Inkasso, Under-
hållsplanering, NKI, budget Ombud Intresseföreningen
Maria Stenberg Rambogatan 177 0736-424845 Ledamot / Vice ordförande Ersättare som Inkassokontakt & Ombud för Intresseföreningen
Carina Ekelund Rambogatan 153 0730-202927 Ledamot / Sekreterare Arvoden, Egna utlägg m.m.
Mötesprotokoll + kallelse
Gunilla Y Carlqvist Rambogatan 219 0763-112512 Ledamot Föreningsmailen, brevlåda, Utbildningsansvarig
Mattias Wackenhag Rambogatan 247 0738-111071 Ledamot Brandskydds & Webbansvarig för hemsida, Mitt Riksbyggen
Lars Holmsell Rambogatan 165 0760-199319 Ledamot Miljö/Energi, Miljörums- och nyckelansvarig, Köansvarig, Kontaktperson för garage/p-plats och IT Telia
Kim Söderholm Nelly Rambogatan 229 0720-808831 Suppleant
Maria Samson Rambogatan 195 0720-840633 Suppleant
Maria Berger Bråddgatan 15 011-219595 Ledamot Riksbyggens representant
Catarina Zahr Bråddgatan 15 011-219533 Suppleant Ekonom Riksbyggen
Eva Holmsell Rambogatan 165 0734-046007 Lokalansvarig Uthyrning, inköp, städning
Magnus Nilsson Rambogatan 227 0704-499147 Gårdsansvarig Gårdsansvarig A
Vakant Gårdsansvarig Gårdsansvarig B
Pontus Conradsson Rambogatan 269 070-4553145 Gårdsansvarig Gårdsansvarig C
Kerstin Eksmo Rambogatan 229 0703-043714 Gårdsansvarig Gårdsansvarig P-huset
Johnny Bergman Rambogatan 143 011-141864 Valberedning Sammankallande
Conrad Gillberg Rambogatan 157 0735-234343 Valberedning
Torsten Ydén Rambogatan 215 0706-579920 Revisor Föreningsrevisor
Malin Jacobsson Rambogatan 199 0736-492898 Revisor Suppleant

 

Styrelsen kontaktar du enklast via e-post: styrelsen@norrkopingshus31.se

Besök gärna vår hemsida www.norrkopingshus31.se