Frågor och svar

Avfall

Vi källsorterar vårt avfall enligt regler från kommunen. Var noggrann vid sorteringen av sopor så slipper vi straffavgifter och på så sätt håller vi källsorteringskostnaden så låg som möjligt.

Köra in på gården

Du får köra in på gården tillfälligt för att lasta ur saker. Men tänk på att inte blockera vägen, lasta ur och flytta sedan bilen direkt!

Parkering

I vår förening försöker vi alltid att tillhandahålla en parkeringsplats per lägenhet. Det kan vara en parkeringsplats eller ett garage (kölista finns för dessa). Dessutom är det möjligt att parkera efter Rambogatan.

Ventiler

Tänk på att ”motionera” avstängningsventiler för inkommande vatten till lägenheten samt för disk- och tvättmaskin.

Ventilation/Mini-Master

Ventilation är viktigt för att behålla ett gott inomhusklimat. För att använda ventilationsystemet på bästa sätt finns en instruktion för Mini-master att läsa här MiniMaster BRF31

 Sanda

När det är halt ute måste vi alla hjälpa till att förebygga halkolyckor. Använd de sandlådor som finns uppställda på gårdarna!

Motioner

Om du vill motionera om något till årsstämman, måste du lämna in din motion till styrelsen före 1 juli. Detta för att styrelsen ska hinna behandla den före årsmötet.

Förslag

Om ni har frågor eller förslag på förbättringar i föreningen, tveka inte att framföra dessa till styrelsen! Alla förslag på förbättringar är mycket välkomna.

Försäkring

Föreningen har hos Folksam en kollektiv bostadsrättstillägg via rbförsäkring. Alla boende i Norrköpingshus 31 har bostadsrättstillägget genom denna kollektiva försäkring och behöver inte ha det som ett tillägg i sin egen hemförsäkring.

Självrisken för bostadsrättstillägget är 2000 kr som debiteras den boende. Försäkringen gäller för ytskikt i samband med skada. Det finns också regler om åldersavdrag på befintligt ytskikt som gör att den boendes kostnad kan bli högre än självrisken.

Vi har fått ett nytt försäkringsnummer som ni anger om ni ringer 269420

Föreningens mark

I föreningen finns gemensam mark, där får inget sättas upp av dom boende. Till exempel pooler, studsmattor och partytält. Angående pooler har föreningen redan tagit beslut att följa Boverkets rekommendation, barnpooler som fylls 20 centimeter är ok.