Vem äger bostadsrätten

Den som bor med bostadsrätt, äger tillsammans med övriga boenden, byggnader och marken i sin bostadsrättsförening. Man bestämmer också gemensamt över ekonomi och förvaltning. Rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen delas av de boende tillsammans. Som bostadsrättsinnehavare har man nyttjanderätt till sin bostad på obegränsad tid. Bostadsrätten kan man sälja och den kan ärvas eller överlåtas på samma sätt som andra tillgångar.