Källsortering

Vi i föreningen källsorterar våra sopor för att värna om våra efterkommandes framtid.

Vi följer de rekommendationer som utgivits av Norrköpingskommun angående hur sopor ska sorteras.

Se Sopboken 4 (pdf fil som öppnas i eget fönster).

På området finns 6 st olika källsorteringsrum där vi kan kasta: brännbart, kompost, glas, metall, hårdplast, lysrör, batterier, tidningar samt kartong. Det är väldigt viktigt att vi sorterar rätt för att undvika extra avgifter från företagen som tar hand om soporna.

För mer information angående sortering med mera – gå in på nodra.se.