Årsplan 2024

ÅRSPLAN 2024
Styrelsemöten (kallade: styrelse + ersättare)
En gång i månaden i områdeslokalen klockan 18.00
10 januari  
7 februari  
6 mars  
3 april (budgetmöte)  
2 maj  
29 maj  
7 augusti  
4 september (bokslut)  
2 oktober  
30 oktober  
27 november  
 
ÅRSSTÄMMA
Onsdag 13 november  Områdeslokalen klockan 19.00
Kallade: Alla medlemmar. Kallelse skickas ut minst två veckor innan.
 
MEDLEMSMÖTE
Onsdag 14 februari Områdeslokalen klockan 19.00
 
STÄDDAGAR/MEDLEMSTRÄFFAR
2 gånger/år genomförs städdagar, där styrelsen dessutom informerar om aktuella ärenden. Förslag och frågor från medlemmar gällande vår förening lämnas i förväg i föreningsbrevlådan vid lokalen eller via styrelsen@norrkopingshus31.se. Vi samlas kl. 10:00 på respektive gård. Respektive gårdsansvarig fixar förtäring.
Lördag 20 april Vårstädning
Lördag 26 oktober Höststädning