Årsplan

ÅRSPLAN 2021
Styrelsemöten (kallade: styrelse + ersättare)
En gång i månaden i områdeslokalen klockan 18.00
13 januari  
10 februari  
10 mars  
7 april  
5 maj (Budget)  
2 juni  
11 augusti  
8 september  
6 oktober (Bokslut)  
3 november  
1 december  
   
 
ÅRSSTÄMMA
OBS: 2 december  Områdeslokalen klockan 19.00
Kallade: Alla medlemmar. Kallelse skickas ut minst två veckor innan.
MEDLEMSMÖTEN
Två gånger per år genomförs möten där styrelsen informerar om aktuella ärenden och där medlemmarna kan ställa frågor och ge förslag gällande föreningen. Mötesplats är områdeslokalen klockan 19.00. Alla medlemmar är varmt välkomna.
I samband med Vårstädning 24/4 Vårmöte
I samband med Höststädning 16/10 Höstmöte
STÄDDAGAR
Samling klockan 10.00, alla boende gårdsvis.
24 april Vårstädning/Vårmöte
16 oktober Höststädning/Höstmöte