Årsplan

Årsplan 2020
Styrelsemöten (kallade: styrelse + ersättare)
1 gång i månaden i områdeslokalen klockan 18.00
15/1  
12/2  
11/3  
8/4  
6/5 Budgetmöte  
3/6  
12/8  
9/9 Bokslutsmöte  
7/10  
4/11  
2/12  
   
 
Årsstämma
11/11  Områdeslokalen klockan 19.00
Kallade: Alla medlemmar. Kallelse skickas ut minst 2 veckor innan.
Medlemsmöten
2 gånger per år genomförs möten där styrelsen informerar om aktuella ärenden och där medlemmarna kan ställa frågor och ge förslag gällande föreningen. Mötesplats är områdeslokalen klockan 19.00 Alla medlemmar är varmt Välkomna.
15/4 Vårmöte
16/9 Höstmöte
Städdagar
Samling klockan 10.00, alla boende gårdsvis.
25/4 Vårstädning
10/10 Höststädning