Årsplan

ÅRSPLAN 2022
Styrelsemöten (kallade: styrelse + ersättare)
En gång i månaden i områdeslokalen klockan 18.00
12 januari  
9 februari  
9 mars  
6 april  
4 maj  
1 juni  
10 augusti  
7 september  
5 oktober  
2 november  
30 november  
   
 
ÅRSSTÄMMA
Onsdagen 16 november  Områdeslokalen klockan 19.00
Kallade: Alla medlemmar. Kallelse skickas ut minst två veckor innan.
MEDLEMSMÖTEN
Två gånger per år genomförs möten där styrelsen informerar om aktuella ärenden och där medlemmarna kan ställa frågor och ge förslag gällande föreningen. Mötesplats är områdeslokalen klockan 19.00. Alla medlemmar är varmt välkomna.
13 april Vårmöte (inställt)
12 oktober Höstmöte
STÄDDAGAR
Samling klockan 10.00, alla boende gårdsvis.
23 april Vårstädning
22 oktober Höststädning