Förändring av bostadsrätt

Om man avser att göra förändringar i sin bostadsrätt så ska man alltid kontakta styrelsen innan arbetet påbörjas!
Detta för att få information om ändringen kräver tillstånd från styrelsen, samt vid vissa förändringar även från kommunen.

För mera information se nedanstående länkar:

Bygglov från kommunen

Ändringar i sin bostadsrätt