Förändring av bostadsrätt

Större förändringar ute eller inne ska godkännas av styrelsen innan arbetet påbörjas.
Det kan t ex gälla stenläggning av uteplats, bygge av altandäck, förändrat staket/avgränsare, uppsättande av tak över uteplats, inglasning av altan eller balkong, köksrenovering, badrumsrenovering, byte av häck, uppsättning av markis.
Beskrivning och ritning ska godkännas av styrelsen innan arbetet får sättas igång.
Blankett för detta ändamål finns på denna länk: Bygganmalan BRF31, fyll i och lämna i styrelsens brevlåda vid lokalen.

Vid vissa förändringar krävs godkännande även från kommunen.

För mera information se nedanstående länkar:

Bygglov från kommunen

Ändringar i sin bostadsrätt