Bostadsrätt

Den som bor med bostadsrätt, äger tillsammans med övriga boenden, byggnader och marken i sin bostadsrättsförening. Man bestämmer också gemensamt över ekonomi och förvaltning. Rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen delas av de boende tillsammans. Som bostadsrättsinnehavare har man nyttjanderätt till sin bostad på obegränsad tid. Bostadsrätten kan man sälja och den kan ärvas eller överlåtas på samma sätt som andra tillgångar.

Det unika med en bostadsrätt är att man gemensamt bestämmer och tar ansvar för sin boende miljö. Du betalar självkostnaden för ditt boende, såsom kapital- och driftkostnader. En del av avgiften (hyran) avsätts till underhållsfonder. Alla intäkter och kostnader sammanställs i en årsredovisning som bl.a. delas ut till alla medlemmar. Tillsammans har de boende beslutanderätten över kostnader, service, utemiljö mm. Det här engagemanget skapar sammanhållning och trivsel, samtidigt som kostnaderna för t.ex. underhåll och reparationer kan hållas nere.

Styrelsen, som utses på årsstämman, är de som ytterst svarar för den löpande verksamheten i föreningen, men ju större engagemang de boende visar i bostadsrättsföreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln.

På årsstämman har du möjlighet att komma med dina synpunkter och påverka boendet i din närmiljö. Du kommer att få en genomgång av årsredovisningen för det gångna verksamhetsåret, då du även får förklarat poster som du eventuellt inte förstår. Du kommer även att vara med om att välja ledamöter till styrelsen.

Ledamöter till styrelsen väljs oftast på två år. Förslag på ledamöter i den kommande styrelsen kommer att lämnas på årsstämman.

Vad innebär detta för dig som är medlem i föreningen?

Ansvar
I en bostadsrätt ansvarar du som sagt i princip själv för allt innanför lägenhetens väggar. Utvändigt, dvs. sådant som fasaden på huset, ev. grindar till förgårdar, asfalt/markplattor o.d. ansvarar föreningen för. Se rubriken ”Underhåll”.

Eget arbete
Genom att vi tillsammans utför vissa arbeten själva, spar vi pengar och får på det sättet billigare avgifter. Det främjar även sammanhållningen i föreningen genom att vi lär känna varandra vi våra arbetsdagar. Vi brukar börja under mars genom att ansa våra träd, i slutet av april brukar vi genomföra vårstädningen, och under oktober förbereder vi oss för den kommande vintern. Vi sköter även trapphusstädning, städning av lokalen, hantering av soprum, gräsklippning mm.

Sophantering
För att värna om vår miljö och vår gemensamma framtid, så sorterar vi våra sopor. Mer information om hur du ska gå till väga kan du se under rubriken ”Källsortering”.

Garage
Efter som att vi har gemensamma garage så ska garagedörren stängas och låsas innan ni går eller kör därifrån.

Vattenförbrukningen
Vattenkostnaderna för föreningen är gemensam. Se därför till att din vattenförbrukning ligger på en rimlig nivå, dvs. lämna inte en vattenspridare på över natten medan ni sover, eller vattna trädgården när solen lyser som starkast etc.

Värme
Våra lägenheter värms upp av centralvärme och kostnaden för detta fördelas ut över alla (efter bostadens storlek). Se till att dörrar och fönster har lister så att inte det inte blir kall drag, så att du blir tvungen att öppna alla element (vilket gör att kostnaden ökar för oss alla)!

Gemensamma ytor
Alla utomhus ytor samt föreningslokalen i området är till för allas trivsel, och alla hjälper till att betala för denna trivsel genom sin hyra. Därför gäller det att vi hjälps åt med att sköta våra gemensamma ytor. Varje gård ansvarar för sina gemensamma ytor, se rubriken ”Gemensamma ytor”. Städning av lokalen sker genom ett rullande schema som alla medlemmar delar på, se rubriken ”Lokalen”.