Bokningar

För bokningar kontakta: Lokalansvarig Eva Holmsell Rbg 219. Mob 0734-04607 Kan ej boka genom hemsidan! Eller skriva upp sig på listan i lokalen. man tar alltid kontakt med lokalansvarig först!