Bokningar

För bokningar kontakta: Lokalansvarig Eva Holmsell Rbg 265. Mob 0734-04607

Gå först in i lokalen och kolla ifall den är ledig. Ta sedan kontakt med lokalansvarig. Sedan skriv upp dig på listan i lokalen.