Medlemsmöte 6 April

Vi samlas i lokalen kl 19:00

Vi informerar vad som hänt det senaste halvåret, och vad som planeras för det kommande halvåret.

Ni får även möjlighet att ställa frågor till styrelsen eller via oss till Riksbyggen.

Välkomna 

Mvh Styrelsen

Vårstädningen 16 April

Samling på respektive gård för ”tilldelning” av arbetsuppgifter.

Bl.a kommer vi att ha jord som vi kan lägga där det behövs, på gräsmattor och i rabatter.

Gårdsansvarig kommer att ordna med någon form av förtäring.

2 st container kommer att finnas, MEN först ska föreningens avfall få plats innan medlemmarna får slänga sitt.

DET FÅR EJ KASTAS EL-AVFALL (allt som har sladd eller batteri) OCH GIVETVIS INTE FARLIGT AVFALL I CONTAINERNA. Det får var och en lämna själva till returpunkten.

Obs! Kan du ej närvara kontakta din Gårdsansvarige.

A-gården Jens Eriksson rb 195 (0733-008701)

B-gården Dan Nilsson rb 175 (0708-147601) b-gården är containervakt

C-gården Jimmy Allard rb 247 (0703-341969) C-gården har lokalen

Punkthuset Bengt Palmèr (0735-065289) Punkthuset har den stora Parkeringen

Mvh Styrelsen