Många fullmakter

Idag måste vi få underskrivna fullmakter för att komma in i lägenheterna och göra service om man ej är hemma, enligt Riksbyggens policy. Vidare gäller följande att det ska vara 1 fullmakt per tillfälle och under början av 2018 kommer det ske flera åtgärder i vår förening.

Januari/Februari

Energy Partner kommer den 12 jan.FST kommer slutet av jan för Markfuktutredning och i feb kommer det ske en OVK besiktning av lägenheterna.

Hoppas alla har överseende med detta, då åtgärderna görs för allas bästa och VIKTIGT att du/ni uppmärksammar när ni får en fullmakt och lämnar in den om du/ni ej är hemma under servicetillfället, annars får utföraren ej gå in i lägenheten. Och då kommer han bli tvungen att komma tillbaka igen och det blir merkostnader för föreningen!

Mvh Styrelsen