Årsstämma 13 november

Till medlemmarna i Riksbyggen bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 31

Ordinarie föreningsstämma äger rum i områdeslokalen.
Onsdag 13 november kl.19.00

Ärenden enligt §59 i föreningens stadgar förekommer till behandling.

Medlemmarna inbjuds och ombeds att för beställning av förtäring meddela deltagande senast 6 november.

Lämna talongen som delats ut i brevlådorna i föreningens brevlåda vid lokalen.

VÄLKOMNA!

/Styrelsen

Ansökan om ombyggnation ute eller inne, Riksbyggen BRF31

Större förändringar ute eller inne ska godkännas av styrelsen innan arbetet påbörjas.
Det kan t ex gälla stenläggning av uteplats, bygge av altandäck, förändrat staket/avgränsare,  uppsättande av tak över uteplats, inglasning av altan eller balkong, köksrenovering,  badrumsrenovering, byte av häck, uppsättning av markis m.m.

Beskrivning och ritning ska godkännas av styrelsen innan arbetet får sättas igång.
Den blanketten hittar du på länk nedan, fyll i den och lämna i styrelsens brevlåda när du planerar att göra förändringar i din bostadsrätt.

Bygganmalan BRF31

Denna information ligger även under fliken: Information — Bostadsrätt — Förändring av bostadsrätt. http://norrkopingshus31.se/wordpress/information/bostadsratt/forandring-av-bostadsratt/

 /Styrelsen