Bygginformation

Nu börjar det närma sig byggstart för takbyte på våra fastigheter i föreningen.

Arbetet kommer starta 2019-03-04 och fortgå till 2019-11-15, vi kommer följa alfabetisk ordning följd på gårdarna.

Varje lägenhet per huskropp kommer få en individuell tidplan för just sitt hus.

Vi ber att vara förbereda inför byggstarten med att ta borta altantak/plasttak som riskerar att gå sönder vid ställningsbygge. Detta är något de boende själva ansvarar för.

Vill man ha hjälp av entreprenören Åhlin&Ekeroth, är det något som bekostas själv av den boende.Om ni vill ha hjälp kontakta Jacob Österqvist, helst via mail jacob.osterqvist@ahlin-ekeroth.se alternativt på mobil 0701-411249

Åhlin&Ekeroth kommer även att lägga information i de boendes brevlådor inför start på den aktuella huskroppen.

Vissa justeringar i tidplanen kan behövas göras. Tidplan får ni i brevlådan

Mvh Styrelsen