Gårdsstädning lördagen 11:e april

Vi samlas kl. 10:00 på respektive gård för att göra den vår fin.

Vi behöver sopa, kratta, gräva rabatter och luckra sanden i sandlådan och vid gungorna (där sådana finns). Eventuellt så kan det bli inoljning av trädetaljer.

Efteråt grillar vi hamburgare och korv.

appleblomma

Vi ses på gården!

Ny hemsida

Nu har vi uppdaterat bakomvarande webb programvara som vi använder för vår webbsida. Detta för att förbättra prestanda och kunna följa med i säkerhetsuppdateringar som behövs för att slippa ifrån användare som vill nyttja vår hemsida för andra ändamål.

Nu kommer vi att fortsätta med att uppdaterat innehåll och utseende. Håll utsikt efter vår ”uppdaterade” hemsida och skicka gärna synpunkter till oss!

/Webb gänget