Anteckningar från medlemsmötet 11 april 2018

Lokalen

Ordningsreglerna fungerar bra och lokalen utnyttjas flitigt.
Tänk på att ringa lokalansvarig först och sedan skriver ni upp er. Respektera regeln att det ska vara tyst kl.23.00
Dock var det problem med detta på nyårsafton så p.g.a det hyrs inte lokalen ut längre på nyårsafton.

Lokalen finns med i  underhållningsplanen och kommer renoveras troligtvis under 2018-2019

Nuvarande lokalansvarig kommer att sluta till årsmötet så om det finns någon intresserad som vill ta över så hör av er till någon i styrelsen.

Budget

Ekonomin ser väldigt bra ut

Vi har räntesäkrat vårt stora lån 14 700 kkrpå 6år med ränta 1,98 % vilket blir en besparing på c.a 380 kkr
Vi tänker också ta in offerter på att räntesäkra vårt lån på 8000 kkr som löper ut december 2018

Eftersom ekonomin är bra så behövs inte avgiftshöjning

Vad har vi gjort:

Stamspolning i hela föreningen,en del upplever fortfarande problem,vi håller koll på detta.
Tips för att underhålla avloppen är att spola i diskhon i köket med hett vatten + lite diskmedel i ett par gånger om året.

När det gäller avloppen i handfaten rekommenderas att rensa vattenlåsen regelbundet, ibland kan det vara nödvändigt att ta loss hela röret och blåsa ur det.

Injustering av värmen, dåligt hos Susanne i punkthuset fortfarande.

Nytt 7-årsavtal med Telia,uppgradering av hårdvaror.

Vid alla kontroller som görs så krävs en skriftlig fullmakt för att Rb ska kunna tillträda lägenheten när man inte är hemma.

Statuskontroll i hela föreningen,de som fått A-fel måste åtgärda dem inom viss tid sedan görs en efterkontroll.

Markfuktsmätning i alla bottenlägenheter har gjorts och 2 lägenheter hade förhöjda värden.

Vi vill berömma vår valberedning för deras arbete hittills, om någon är intresserad av styrelsearbete så hör av er till Maria och Emelie.

Vad ska vi göra:

OVK besiktning samt rensning frånluftssystem maj 2018

Delar av styrelsen ska på samarbetsträff med andra föreningar i området 25 april

Anlägga en aktivitetspark på gräsytan bakom A-gården. Efter diskussion med flera boenden som är oroliga att det skulle bli för mycket liv och locka till sig ungdomar på kvällarna så har vi gjort återremiss på offerten.
Vi kanske kan satsa lite på våra innergårdar istället, återkommer om detta.

Vi har slutit avtal med KONE hiss, Sandå måleri och Elvins Plåt för byte av hiss, stuprör och hängrännor. Projektledare Jan Rambow är anställd för att hålla i allt.

Garage:

1 bil,1 uppsättning däck och 5 l spolarvätska får förvaras i garaget.

Övrigt:

Tänk på att inte köra i onödan inne på gårdarna och om ni måste göra det så kör sakta, tänk på barnen.Parkera inte på gårdarna någon längre stund ambulans m.m måste kunna ta sig fram.

Återvinningen i våra soprum måste bli bättre, sådant man inte får kasta hos oss måste ni själva lämna på returpunkten.

Efter 1 ny radonmätning gjorts i en lägenhet så kommer alla få protokoll på mätningen.

Någon undrar över ventilationsbyte i Punkthuset, det ligger i underhållningsplanen.

Susanne i Punkthuset har trasiga hakar som man sätter i hop fönstren med, Lars kollar upp detta.

Det är många som inte plockar in leksakerna på gårdarna, vi behöver bli bättre på detta.
Inte slänga fimpar på  gårdarna eller runt omkring.

Någon har tömt olja i miljörummets avlopp! Vilket upptäcktes på städdagen.
Sorgligt att vi inte känner mer ansvar i vår förening. Hoppas detta inte upprepas.

Mvh Styrelsen

Vårstädning 21 april

Samling på respektive gård kl 10:00 för ”tilldelning” av arbetsuppgifter. Gårdsansvariga kommer att ordna med någon slags förtäring.

Två container kommer att finnas, MEN först ska  föreningens avfall få plats sedan får medlemmarna slänga sitt.

Det får EJ kastas el-avfall (allt med sladd eller batteri) och givetvis inget farligt avfall. Det får man själv slänga på returpunkten.

Kan du ej närvara kontakta din gårdsansvarige!

 

Mvh Styrelsen