Vårstädning 21 april

Samling på respektive gård kl 10:00 för ”tilldelning” av arbetsuppgifter. Gårdsansvariga kommer att ordna med någon slags förtäring.

Två container kommer att finnas, MEN först ska  föreningens avfall få plats sedan får medlemmarna slänga sitt.

Det får EJ kastas el-avfall (allt med sladd eller batteri) och givetvis inget farligt avfall. Det får man själv slänga på returpunkten.

Kan du ej närvara kontakta din gårdsansvarige!

 

Mvh Styrelsen