Höststädning 17 Okt

Samling kl 10 på respektive gård för ”tilldelning” av diverse arbetsuppgifter.

Det kommer klippas/ansas mycket av buskarna och TrädgårgsGöran kommer som rådgivare.

2 st container kommer finnas på plats. Men först ska förenings avfall få plats INNAN någon kastar sitt eget skräp! Det är strängt förbjudet att kasta el avfall (allt som har sladdd eller med batteri och givetvis inget farligt avfall). Det för man besörja själv genom åka till Returpunkten.

OBS! Kan du ej närvara kontakta gårdsansvariga

A gården Jens Eriksson 0733-008701 RB 195 A gården har ansvaret för containerna

B gården Dan Nilsson    0708-147601 RB 175 B gården har ansvaret för lokalen

C gården Jimmy Allard                         RB 247 C gården har ansvaret för Parkeringarna

PunktHuset Bengt Palmèr 0735-065289 RB 229

Gårdsansvariga ordnar med någon form av förtäring.

Vi ses ute på gården!

Mvh Styrelsen