Anteckningar från medlemsmöte 2017-04-12

Lokalen:

 • Ordningsreglerna i lokalen fungerar mycket bra, det nya bordtennisbordet och crosstrainern utnyttjas regelbundet.
  Tänk på att vid bokning av lokalen så ring lokalansvarig först och skriv upp er sedan på listan i lokalen.
 • Respektera att det ska vara tyst kl. 23.00, glöm inte det under sommaren.

Budget:

 • Underhåll för 2018 beräknat till 4500 kkr.Hängrännor/stuprör, målning fönster, takunderhåll,hissmaskin och schaktdörr.
 • Vi har som förslag att börja redan 2017 med hängrännor/stuprör.
 • Inom en 10 årsperiod ska vi sätta av 550 kkr/år i underhållsfonden för att vara i fas, vilket vi redan gör.Vi har redan avsatt 650 kkr extra i underhållsfonden.

Vad har vi gjort:

 • Målat om och gjort större parkeringsplats för hemtjänsten och lagt kall asfalt i gropar på stora parkeringen.
 • Ny rundel med buskar på parkeringen på c-gården
 • Nya anslagstavlor
 • Ny områdesskylt vid infarten Rambogatan.
 • Styrelsen har haft träff med de andra föreningarna i området.Diskuterat parkeringssituationen, höga hastigheter m.m och gjort gemensamma skrivelser till kommunen.
 • Vi har bytt försäkringsbolag, till Riksbyggen-försäkring, tänk på att bostadsrättstillägget ingår.
 • Radonmätningen är inlämnad till kommunen men inget svar ännu.

Vad ska vi göra:

 • Lägga gummimattor på lekplatserna under våren.
 • Lägga kullersten vid c-gården utmed Rambogatan.
 • Trappan vid sandlådan/gungorna på b-gården ska åtgärdas.
 • Malin från Riksbyggen har gjort en ”Grön plan” för vår förening när det gäller våra buskar och träd.
 • Riksbyggen ska spola med Hetvatten på staket, murar och i loftgångar.  Alla berörda får lapp i brevlådan med information.
 • Under 2017 tar vi hjälp av Riksbyggen med offerter angående hängrännor/stuprör.
 • Taket på Punkthuset behöver rengöras, kanske kan det göras i samband med hängrännor/stuprör?

30-års jubileum 2017:

 • Festgruppen har satt igång med planeringen. De har delat ut intresseanmälan med två olika datum 12/8 och 26/8 att välja mellan, dålig respons.

Garagen:

 • Där får man ha 1 bil, 4 däck och 5 l spolarvätska.
 • Det gjordes en brandöversyn den 9/4, det såg överlag bra ut, tänk på riktlinjerna.

Pool:

 • Endast 20 cm barnpool får användas, enligt Boverkets regler.

Tips/råd

 • Har du röta, dåliga plank eller vindskivor? Kontakta Daniel Carlqvist i styrelsen.
 • Spola era avlopp med hett vatten och gärna lite diskmedel c.a 10 min ett par gånger/år.
 • Glöm inte att ”motionera” era Ballofix, annars finns det risk att de fastnar.
 • Man kan parkera på Solbergagatan om det inte finns plats på gatan.
 • Håll lite extra koll på vilka som rör sig i vårt område. En boende fick 2 stenar rakt in i sitt sovrumsfönster.

Övrigt:

 • Förfrågan om vi ska tvätta smutsiga garagetak? Nej, papptak tvättas inte.
 • Blir det något blomfat i år? Ja, i vändplan.
 • Nyinflyttade undrade över städschema? Städschema för lokalen finns på hemsidan. Gräsklippning och soprumsschema meddelas av respektive gårdsansvarig.
 • Lite prat om vikten av att sköta källsorteringen.
 • Peter undrar om det finns några förslag på vad vi kan göra på våra outnyttjade gräsytor?
  – Förslag på boulebana och allmän grillplats, bra för de med balkong.
  – Odlingsbäddar, bärbuskar, fruktträd.
 • Förslag på ett biljardbord till lokalen.

MVH Styrelsen