Medlemsmöte 2019-09-11

Ombyggnation:

 • Färdigställande av C-gården, med entrétak och målning samt byte av skadat virke återstår.
 • Gräs och markskador som uppkommit åtgärdas vartefter.
 • Byte av soprumsdörrar, 2 st vid A gården, 1 st vid B gården,1 st vid C gården
 • Meddela oss om ni har rötskador eller målning som snickarna/målarna har missat.
 • Målning av garage start hösten 2019 beroende på väder, kostnad 160 tkr ex moms
 • Totalt har hela ombyggnationen kostat ca 9,5 miljoner

Ekonomi:

 • Taxeringsvärdet på fastigheterna har uppdaterats, detta görs var tredje år. Föregående period var värdet 59 818 000 kr, årets är 89 521 000kr. Taxeringsvärdet bestäms av marknadsvärdet under perioden, det ska motsvara 75 % av marknadsvärdet. Man tror att den kraftigaste ökningen är på markvärdet. En negativ effekt av detta är att fastighetsskatten ökar, hur mycket vet vi inte ännu.
 • Ekonomin ser bra ut trots stora underhållskostnader.
 • Vi planerar att göra en extra avsättning till underhållsfonden.
 • Som vi informerat om tidigare kommer vi inte höja någon avgift trots ombyggnationen så det vore tråkigt om vi måste höja den för att inte alla tar sitt ansvar så som att se till att man kommer in i lägenheten vid service, detta kostar föreningen extra pengar varje gång det händer.
 • Ett lån på 1 344 000 kr som löper ut per 2019-12 -31 med en ränta på 1,41% planerar vi att slå ihop med ett lån på Swedbank (8 082 875 kr) detta har vi på rörligt tillsvidare 0,55% ränta.

Lokalen:

 • Lokal-och städansvarig Eva Holmsell är nöjd med hur uthyrningen fungerar och vi är mycket nöjda med hennes arbete. Ett tips till er som hyr lokalen och använder frysen, töm frysen efter er.

Gräsklippning:

 • Har inte fungerat på alla gårdar i sommar, kanske beror det på ställningar och byggmaterial varit i vägen. Oavsett orsak så behövs ordentliga scheman och vi alla tar vårt ansvar. Fortsätt klippa så länge det behövs i höst.
 • A gårdens gräsklippare är trasig de kan låna B eller C gårdens klippare om det behövs.
 • Alla klippare och trimmers ska servas i höst,och om det behövs köps en ny klippare in till A gården.
 • Vi tar upp gräsklippningen som en punkt på årsmötet.

Brevlåda:

 • Föreningen har satt upp en brevlåda vid lokalen. Där kan meddelanden lämnas till styrelsen, blanketter, ansökningar, fullmakter m.m.

Bygganmälan:

 • Styrelsen (Maria) har tagit fram en blankett för bygganmälan. Den använder man när man vill bygga något och behöver styrelsens godkännande. Blanketten finns på vår hemsida, eller säg till någon i styrelsen så får ni en blankett.

Minimastrar:

 • Styrelsen (Johan) har tagit fram en instruktion för hur minimastrarna ska användas. Instruktionen kommer finnas på vår hemsida, skriv gärna ut den och sätt i er bostadsrättspärm.

Soprum:

 • Alla måste ta sitt ansvar och sortera bättre, kasta bara sådant som får kastas i våra soprum. Vik ihop kartonger och ställ inte stora saker utanför i hopp om att någon annan ska åka och kasta på returpunkten.Skärpning helt enkelt!

Städdag:

 • 12/10 kl. 10.Två containrar, först föreningens avfall sedan får medlemmarna kasta, ej el eller farligt avfall.

Övrigt:

 • Vi diskuterade intresset för cykelställ med enklare tak, vissa var intresserade andra inte. Styrelsen kollar upp detta framöver
 • Cykelförrådet på A gården är endast till för Punkthusets boende. Gårdsansvarig i Punkthuset får i uppgift att de boende märker upp sina cyklar och de som inte har någon märkning kastas på städdagen i höst eller vår.
 • Gemensamt ansvar att säga till den som parkerar på våra gårdar, ambulans och räddningstjänst måste kunna komma fram.
 • Det händer rätt ofta att bilar står parkerade vid infarten til A gården eller på vändplan.Vi sätter upp tel. nr till parkeringsvakterna på anslagstavlan.
 • Vi kommer sätta upp skyltar om rökförbud på våra lekplatser och entrér vid lokalen och Punkthuset. Detta efter en ny lag som trätt i kraft i somras
 • Någon undrade över våra andrahandsuthyrningar, vi har bara en i dagsläget och den upphör 30 nov 2019.Vi har haft lite strul med våra uthyrningar så vi kommer vara försiktiga i framtiden.
 • Förfrågan om det har blivit mindre fuktskador p.g.a att bortaläget på Minimastern är borttaget, vi tar reda på det och meddelar den boende.
 • Man undrar också om vi har sett några besparingar på vattnet efter installationen av de snålspolande kranarna. Vi har ställt frågan till Rb men inte fått några svar på detta i dagsläget kan vi inte svara på den frågan.
 • Vi har lite dåligt tryck i kranarna men Rb håller på att kolla upp detta.
 • Någon tycker att vårt kallvatten har blivit ljummet, ingen annan har uppmärksammat detta så vi tror att det bara är tillfälligt.

/Styrelsen

Parkeringsförbud

På förekommen anledning påminner vi om att det inte är tillåtet att parkera framför utfarten till A-gården eller i vändplan.
Utfarterna till innergårdarna behöver hållas fria i händelse av att räddningsfordon m.m måste komma fram.
Generellt ska trafik på innergårdarna, som ni vet, begränsas till i-och urlastning samt hålla mycket låg hastighet.  Det bor många barn här i olika åldrar som är ute och leker.

Tack för er förståelse och samarbete!

/Styrelsen