Höststädning 22 Oktober

Samling på respektive gård kl 10:00 för tilldelning av arbetsuppgifter

Gårdsansvariga kommer att ordna med någon form av förtäring

2 st containrar kommer att finnas MEN först ska föreningens avfall få plats sedan får medlemmarna slänga sitt

Det får EJ KASTAS EL-AVFALL (allt som har sladd eller batteri) och givetvis inte farligt avfall i container, var och en får besörja att lämna det själv till returpunkten

OBS: Lämna ett avstånd till buskarna ni som har bilen vid parkeringarna eller ställ bilen någon annanstans (Buskarna behöver klippas)

Obs: Kan du ej närvara kontakta din gårdsansvarige

Gård A Jens Eriksson Rg 195 0733-008701

Gård B Rickard Haglund Rb 179 0706-968071 (cont vakt)

Gård C Jimmy Allard Rg 247 0723-341969 (lokalen)

Punkthuset Anders Holsten Rg 229 0703-449960 (stora parkeringen)

Mvh Styrelsen