Radon mätning

Till helgen kommer vi i styrelsen dela ut dosor för att mäta radon, det är något alla fastighetsägare måste göra innan 2020. Viktigt att man sparar påsen som dosorna kommer i och medföljande protokoll som fylls i när man startar mätningen. Mätningen kommer att ske mellan ca 12 dec tom ca 10 mars.

Mvh Styrelsen