Parkeringsförbud

På förekommen anledning påminner vi om att det inte är tillåtet att parkera framför utfarten till A-gården eller i vändplan.
Utfarterna till innergårdarna behöver hållas fria i händelse av att räddningsfordon m.m måste komma fram.
Generellt ska trafik på innergårdarna, som ni vet, begränsas till i-och urlastning samt hålla mycket låg hastighet.  Det bor många barn här i olika åldrar som är ute och leker.

Tack för er förståelse och samarbete!

/Styrelsen