Årsstämma 13 november

Till medlemmarna i Riksbyggen bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 31

Ordinarie föreningsstämma äger rum i områdeslokalen.
Onsdag 13 november kl.19.00

Ärenden enligt §59 i föreningens stadgar förekommer till behandling.

Medlemmarna inbjuds och ombeds att för beställning av förtäring meddela deltagande senast 6 november.

Lämna talongen som delats ut i brevlådorna i föreningens brevlåda vid lokalen.

VÄLKOMNA!

/Styrelsen