Till medlemmarna i Norrköpingshus 31

Vi har nu tecknat nytt kollektivavtal med Telia eftersom vårt gamla avtal löper ut. Det nya avtalet innebär nya hårdvaror, TV-paket Tvilling, och bredband 500 Mbit/s.

En del medlemmar har bytt ut sina konvertrar för att öka hastigheten på bredbandet, de som har gamla konvertrar får dessa utbytta för att få hastigheten 500 Mbit/s. Vecka 37-38 kommer Telia meddela de lägenheter där konvertrarna ska bytas.

Medlemmarna behöver göra följande:
– Aktivera sina tjänster på www.telia.se/aktivera
– Därefter hämta ut sina TV-koder på Mitt Telia

De som inte har bank-ID behöver beställa en personlig kod från kundtjänst: 020-20 20 70.

Det numret ringer även medlemmarna till för att beställa individuell installationshjälp. Installationshjälpen är konstnadsfri. För att installation av tekniker från Telia ska fungera måste medlemmen ha bank-ID eller personlig kod.

Viktigt att man antingen har bank-ID eller personlig kod på plats – innan man ber om teknisk hjälp.

Vi återkommer när hårdvarorna är levererade med tid och när dessa kan kvitteras ut i föreningslokalen.

Frågor ring Lasse Holmsell 0760-199319

/ Styrelsen BRF Norrköpingshus 31