Information: Laddplatser

För en tid sedan gjorde styrelsen en förfrågning hur intresset för laddplatser såg ut. Nästan samtliga av de svar som kom in, tyckte att det vore en bra sak att kunna erbjuda.

Därför har vi nu installerat en dubbelladdare på p-plats 847 samt 848 vid A-gårdens parkering. Tanken är att man laddar sin bil fullt, för att sedan flytta den till sin egen p-plats/garage.

Vill man ladda bilen över natt, får man ställa dit bilen tidigast kl. 20:00 samt att man måste flytta bilen senast kl. 09:00 dagen därpå.

Hur går man till väga?
• Man anmäler sitt intresse till Lars Holmsell alternativt till David Revenius.
• Då får man köpa en tag till självkostnadspris 100kr/st.
• Vi registrerar tagen på respektive användare i en e-portal via Chargestorm (CTEK)
• Användaren kommer få ett eget inlogg till portalen för att själv kunna ha koll på elförbrukningen för sin tag/bil.
• Man betalar individuellt för hur mycket just varje användare laddat. Man går på föreningens KWh pris, sedan görs ett mindre pålägg för att täcka upp för administrativa avgifter, även en del som avskrivning för laddaren. Man betalar 1,50kr per KWH.
• Riksbyggen kommer att fakturera förbrukningen kvartalsvis till respektive användare via avierna.

Lars Holmsell: lars.holmsell@telia.com (076-019 93 19)
David Revenius: david.revenius@returpack.se (070-508 40 54)

Med vänlig hälsning
Styrelsen