Årsstämma 13 november

Till medlemmarna i Riksbyggen bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 31

Ordinarie föreningsstämma äger rum i områdeslokalen.
Onsdag 13 november kl.19.00

Ärenden enligt §59 i föreningens stadgar förekommer till behandling.

Medlemmarna inbjuds och ombeds att för beställning av förtäring meddela deltagande senast 6 november.

Lämna talongen som delats ut i brevlådorna i föreningens brevlåda vid lokalen.

VÄLKOMNA!

/Styrelsen

Ansökan om ombyggnation ute eller inne, Riksbyggen BRF31

Större förändringar ute eller inne ska godkännas av styrelsen innan arbetet påbörjas.
Det kan t ex gälla stenläggning av uteplats, bygge av altandäck, förändrat staket/avgränsare,  uppsättande av tak över uteplats, inglasning av altan eller balkong, köksrenovering,  badrumsrenovering, byte av häck, uppsättning av markis m.m.

Beskrivning och ritning ska godkännas av styrelsen innan arbetet får sättas igång.
Den blanketten hittar du på länk nedan, fyll i den och lämna i styrelsens brevlåda när du planerar att göra förändringar i din bostadsrätt.

Bygganmalan BRF31

Denna information ligger även under fliken: Information — Bostadsrätt — Förändring av bostadsrätt. http://norrkopingshus31.se/wordpress/information/bostadsratt/forandring-av-bostadsratt/

 /Styrelsen

Medlemsmöte 2019-09-11

Ombyggnation:

 • Färdigställande av C-gården, med entrétak och målning samt byte av skadat virke återstår.
 • Gräs och markskador som uppkommit åtgärdas vartefter.
 • Byte av soprumsdörrar, 2 st vid A gården, 1 st vid B gården,1 st vid C gården
 • Meddela oss om ni har rötskador eller målning som snickarna/målarna har missat.
 • Målning av garage start hösten 2019 beroende på väder, kostnad 160 tkr ex moms
 • Totalt har hela ombyggnationen kostat ca 9,5 miljoner

Ekonomi:

 • Taxeringsvärdet på fastigheterna har uppdaterats, detta görs var tredje år. Föregående period var värdet 59 818 000 kr, årets är 89 521 000kr. Taxeringsvärdet bestäms av marknadsvärdet under perioden, det ska motsvara 75 % av marknadsvärdet. Man tror att den kraftigaste ökningen är på markvärdet. En negativ effekt av detta är att fastighetsskatten ökar, hur mycket vet vi inte ännu.
 • Ekonomin ser bra ut trots stora underhållskostnader.
 • Vi planerar att göra en extra avsättning till underhållsfonden.
 • Som vi informerat om tidigare kommer vi inte höja någon avgift trots ombyggnationen så det vore tråkigt om vi måste höja den för att inte alla tar sitt ansvar så som att se till att man kommer in i lägenheten vid service, detta kostar föreningen extra pengar varje gång det händer.
 • Ett lån på 1 344 000 kr som löper ut per 2019-12 -31 med en ränta på 1,41% planerar vi att slå ihop med ett lån på Swedbank (8 082 875 kr) detta har vi på rörligt tillsvidare 0,55% ränta.

Lokalen:

 • Lokal-och städansvarig Eva Holmsell är nöjd med hur uthyrningen fungerar och vi är mycket nöjda med hennes arbete. Ett tips till er som hyr lokalen och använder frysen, töm frysen efter er.

Gräsklippning:

 • Har inte fungerat på alla gårdar i sommar, kanske beror det på ställningar och byggmaterial varit i vägen. Oavsett orsak så behövs ordentliga scheman och vi alla tar vårt ansvar. Fortsätt klippa så länge det behövs i höst.
 • A gårdens gräsklippare är trasig de kan låna B eller C gårdens klippare om det behövs.
 • Alla klippare och trimmers ska servas i höst,och om det behövs köps en ny klippare in till A gården.
 • Vi tar upp gräsklippningen som en punkt på årsmötet.

Brevlåda:

 • Föreningen har satt upp en brevlåda vid lokalen. Där kan meddelanden lämnas till styrelsen, blanketter, ansökningar, fullmakter m.m.

Bygganmälan:

 • Styrelsen (Maria) har tagit fram en blankett för bygganmälan. Den använder man när man vill bygga något och behöver styrelsens godkännande. Blanketten finns på vår hemsida, eller säg till någon i styrelsen så får ni en blankett.

Minimastrar:

 • Styrelsen (Johan) har tagit fram en instruktion för hur minimastrarna ska användas. Instruktionen kommer finnas på vår hemsida, skriv gärna ut den och sätt i er bostadsrättspärm.

Soprum:

 • Alla måste ta sitt ansvar och sortera bättre, kasta bara sådant som får kastas i våra soprum. Vik ihop kartonger och ställ inte stora saker utanför i hopp om att någon annan ska åka och kasta på returpunkten.Skärpning helt enkelt!

Städdag:

 • 12/10 kl. 10.Två containrar, först föreningens avfall sedan får medlemmarna kasta, ej el eller farligt avfall.

Övrigt:

 • Vi diskuterade intresset för cykelställ med enklare tak, vissa var intresserade andra inte. Styrelsen kollar upp detta framöver
 • Cykelförrådet på A gården är endast till för Punkthusets boende. Gårdsansvarig i Punkthuset får i uppgift att de boende märker upp sina cyklar och de som inte har någon märkning kastas på städdagen i höst eller vår.
 • Gemensamt ansvar att säga till den som parkerar på våra gårdar, ambulans och räddningstjänst måste kunna komma fram.
 • Det händer rätt ofta att bilar står parkerade vid infarten til A gården eller på vändplan.Vi sätter upp tel. nr till parkeringsvakterna på anslagstavlan.
 • Vi kommer sätta upp skyltar om rökförbud på våra lekplatser och entrér vid lokalen och Punkthuset. Detta efter en ny lag som trätt i kraft i somras
 • Någon undrade över våra andrahandsuthyrningar, vi har bara en i dagsläget och den upphör 30 nov 2019.Vi har haft lite strul med våra uthyrningar så vi kommer vara försiktiga i framtiden.
 • Förfrågan om det har blivit mindre fuktskador p.g.a att bortaläget på Minimastern är borttaget, vi tar reda på det och meddelar den boende.
 • Man undrar också om vi har sett några besparingar på vattnet efter installationen av de snålspolande kranarna. Vi har ställt frågan till Rb men inte fått några svar på detta i dagsläget kan vi inte svara på den frågan.
 • Vi har lite dåligt tryck i kranarna men Rb håller på att kolla upp detta.
 • Någon tycker att vårt kallvatten har blivit ljummet, ingen annan har uppmärksammat detta så vi tror att det bara är tillfälligt.

/Styrelsen

Parkeringsförbud

På förekommen anledning påminner vi om att det inte är tillåtet att parkera framför utfarten till A-gården eller i vändplan.
Utfarterna till innergårdarna behöver hållas fria i händelse av att räddningsfordon m.m måste komma fram.
Generellt ska trafik på innergårdarna, som ni vet, begränsas till i-och urlastning samt hålla mycket låg hastighet.  Det bor många barn här i olika åldrar som är ute och leker.

Tack för er förståelse och samarbete!

/Styrelsen

Anteckningar från medlemsmöte 10 april 2019

Ombyggnation

 • Tidplanen för ombyggnationen ser bra ut, Åhlin & Ekeroth ligger före tidsplanen, det skickas ut en ny uppdatering när punkthuset är klart.
 • Panel som är skadad byts ut till ny
 • Målningen av all panel ligger i underhållningsplan om tre år – 2022, målades om senast 2010. Skicket på målningen är inte jättebra, när byggställningar redan finns på plats har styrelsen beslutat att vi passar på att måla om. Detta för att undvika att mer panel blir dålig samt minskad kostnad för att etablera byggställningar på nytt. Vi passar på att byta färg till grå, provmålning finns att se på gaveln av lokalen mot cykelförrådet längst in mot A-gården.

Kostnad ombyggnation

 • Takbyte, 6.496.000 kr ex. moms, 8.120.000 kr inkl. moms
 • Målning, 850.000 kr ex. moms, 1.0602.500 kr inkl. moms nedprutat 40.000 kr till 1.022.500 kr inkl. moms.
 • Total kostnad för ombyggnationen är 9.1 miljoner.

Budget

 • Vi gör en stor investering i och med ombyggnationen av tak samt målning.
 • Vi har säkrat upp med ett nytt lån på 5.000.000 kr, för att möta investeringen väl.
 • Styrelsen samt Riksbyggen ser att vi inte kommer behöva höja några avgifter, tack vare att föreningen har en god ekonomi. Om det mot förmodan skulle behövas så finns det som förslag att höja hyran för garage/parkeringsplats istället som idag är extremt billiga.
 • Vi har 8.37 miljoner i underhållningsfonden i dagsläget, med lån 13.370.000 kr efter renoveringar ca. 4,3 miljoner kvar.

Lokalen

 • Ordningsregler fungerar mycket bra vid uthyrning upplever styrelsen. Vi fortsätter med att inte hyra ut på nyårsafton vilket många tycker är positivt.
 • När man hyr lokalen ska det vara tyst kl. 23.00 och då menar vi ingen hög musik, öppna fönster eller prat och stoj utanför. Men man får vara kvar efter kl. 23.00 i lokalen men vi ber alla tänka på att när man tar sig hem att vara så tysta som möjligt.
 • Vi har tagit bort städschemat för lokalen, där lokalansvarig Eva Holmsell tagit över städning mot ersättning av 8 mötesarvoden/år dock ej under byggnation.
 • När byggnationen pågår används lokalen av byggpersonal till matsal samt omklädningsrum, fungerar bra.
 • Vi har byggstädning av lokalen varje fredag, som utförs av lokalansvarig Eva Holmsell mot en ersättning av 3 arvoden/månad under byggnationen. Vilket gör att vi sparar 1000 kr/månad mot att anlita en städfirma.
 • Vi öppnade även upp för uthyrning av lokalen lördagar och söndagar under byggnationen.

Vad har vi gjort?

 • OVK – besiktning + kanalrensning
 • Statuskontroll av lägenheter
 • Byggt mur vid stora parkeringen mot C-gården.
 • Staket ut mot Rambogatan vid C-gård.
 • Rensat och klippt ner i dungen bakom A-gården.
 • Tätat ventilationen i bastun.

Vad ska vi göra?

 • Energideklaration, måste utföras var 10 år.
 • Fortsatt byggnation.

Övriga frågor

 • Som ni vet sedan tidigare så bröt vi Riksbyggens RB-avtal gällande ombyggnationen av olika anledningar. Vi har lämnat in ersättningskrav till Riksbyggen kring deras miss i RB-avtalet. Detta är en segdragen process och först nu har vi haft ett första möte med projektledare Hoppes chef, det gav inget så vi kämpar vidare med detta ärende. Under tiden tar vi in offerter från andra aktörer när det gäller vårt fastighetsserviceavtal som nu löper på med Riksbyggen.
 • Soprumsdörren på C-gården är dålig och det är hål i asfalten på parkeringen, vi kollar upp detta.
 • Förslag på att när garagen ska målas om i grått så kan vi göra detta tillsammans på städdagarna, vilket skulle spara pengar + trevlig gemenskap.
 • Ballofixer, vattenavstängning i lägenhet och radhus. Om du inte vet var de sitter så ta reda på det.  Det är viktigt att man ett par gånger per år motionerar dem, d.v.s kollar att det går att stända av genom att vrida på dem.
 • Flera har upplevt att varmvattnet har varit extremt varmt mot tidigare, vi kollar upp detta.
 • Klagomål på våra Minimasters, vi kollar upp besiktningsprotokollen om det framgår om det behövs några åtgärder. 2 medlemmar felanmäler sina problem, när det gäller ljudnivån så ska den mätas vid besiktning om den verkar extremt hög.
 • Förfrågan om när det är dags för byte av köksfläkt i Punkthuset, vi kollar i underhållningsplanen.
 • Om någon är intresserad av styrelsearbete så hör av Rbg. 239 har flera kontakter som inte fungerar, vi kollar vad det står i protokollet från statuskonstrollen, och återkopplar om det är något där som kommenterats och om det är boende eller föreningen som ska stå för åtgärderna.
 • Tips från coachen om att låsa ihop sina vinter/sommardäck i garagen annars gäller inte hemförsäkringen vid stöld.
 • När det gäller följetongen med sopsorteringen/ordningen i våra soprum så säger vi bara använd sunt förnuft och tänk på föreningens bästa.
 • Föreningen har fått en extra kostnad på 12.500 kr + moms för OKV besiktning/kanalrensing för 8 lägenheter som de ej fick tillgång till vid ordinarie besiktningstid. Detta händer varje gång vid olika kontroller av lgh, detta kan på sikt leda till höjning av våra avgifter. Så se till att era lgh är tillgängliga vid kontroller  så slipper vi höja avgifterna p.g.a detta, tack!

/Styrelsen

Vårstädning lördag 27 april

Vi startar kl.10.00 med fika och ”tilldelning” av arbetsuppgifter.

Gårdsansvarig kommer att ordna med någon form av förtäring.

Två containrar kommer att finnas, men först ska föreningens avfall få plats sedan får medlemmarna slänga sitt. Ingen sortering behövs. A-gården är containervakt.

Det får ej kastas el-avfall (allt som har sladd eller batteri) och givetvis inte farligt avfall i containern. Det får var och en ombesörja att lämna på Returpunkten.

A-gården är containervakt.
B-gården ansvarar för lokalen
C-gården ansvarar för parkeringen

Obs! Kan du ej närvara kontakta gårdsansvarige.
Gård A Gunilla Carlqvist,0767-62 72 44. Rb 219
Gård B Rickard Haglund, 070-696 80 71.Rb 179
Gård C Peter Johansson,072-587 99 97. Rb 265
Punkthuset Mikael Eksmo,070-304 37 14.Rb 229

Styrelsen

Vårmöte 10 April

Vi samlas i lokalen kl 19:00.

Vi informerar vad som hänt det senaste halvåret och vad som planeras för det kommande halvåret.

Ni får även möjlighet att ställa frågor till styrelsen eller via oss till riksbyggen.

Varmt Välkomna!

Mvh Styrelsen