Städdagen 25/4 inställd

Styrelsen har tagit beslut om att ställa in städdagen den 25/4 med tanke på Covid-19.

Vi uppmuntrar dock till att man kan genomföra lite ensamarbete vid tillfälle. Det som behövs göras är att vända jord i rabatterna även vända sand i sandlådorna på de olika gårdarna, gärna rensa ogräs. Riksbyggen klipper buskarna det ingår i förvaltningsavtalet.

Som en service kommer föreningen beställa en container som kommer stå under helgen 24/4 – 26/4 hämtas den 27/4. I containern får man kasta brännbart avfall, ej elavfall eller farligt avfall.

Årsstämma 13 november

Till medlemmarna i Riksbyggen bostadsrättsförening Norrköpingshus nr 31

Ordinarie föreningsstämma äger rum i områdeslokalen.
Onsdag 13 november kl.19.00

Ärenden enligt §59 i föreningens stadgar förekommer till behandling.

Medlemmarna inbjuds och ombeds att för beställning av förtäring meddela deltagande senast 6 november.

Lämna talongen som delats ut i brevlådorna i föreningens brevlåda vid lokalen.

VÄLKOMNA!

/Styrelsen