Information: Laddplatser

Föreningen har installerat en dubbelladdare på p-plats 847 samt 848 vid A-gårdens parkering. Tanken är att man laddar sin bil fullt, för att sedan flytta den till sin egen p-plats/garage.

Vill man ladda bilen över natten, får man ställa dit bilen tidigast kl. 21:00 samt att man måste flytta bilen senast kl. 09:00 dagen därpå.

Hur går man till väga?
• Man anmäler sitt intresse till Lars Holmsell alternativt till David Revenius. Kontaktuppgifter finns längre ner.
• Då får man köpa en tag till självkostnadspris 100kr/st.
• Vi registrerar tagen på respektive användare i en e-portal via Chargestorm (CTEK)
• Användaren kommer få ett eget inlogg till portalen för att själv kunna ha koll på elförbrukningen för sin tag/bil.
• Man betalar individuellt för hur mycket just varje användare laddat. Man går på föreningens KWh pris, sedan görs ett mindre pålägg för att täcka upp för administrativa avgifter, även en del som avskrivning för laddaren. Man betalar 3,50kr per KWH (from 15 januari).
• Riksbyggen kommer att fakturera förbrukningen kvartalsvis till respektive användare via avierna.

Lars Holmsell: lars.holmsell@telia.com (076-019 93 19)
David Revenius: david.revenius@returpack.se (070-508 40 54)

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Trivselregler

1. Vi medlemmar visar hänsyn till varandra. Det innebär att vi bemöter varandra trevligt.

2. Vi spikar, borrar eller utför inte andra störande arbeten från 20:00-07:00 på vardagar samt 20:00-10:00 under lördag, söndag och andra helger. Övrig tid är det tillåtet att renovera sin lägenhet.

3. Vi undviker att störa varandra med hög musik och om du som medlem ska ha en fest så rekommenderar vi att du informerar grannar runt om.

4. Vi undviker att skrika och föra höga ljud.

5. Ljud som att gå i lägenheten, trappor och andra levnadsljud är tillåtna i lägenheterna från barn, djur och andra familjemedlemmar.

6. Om vi upplever att någon granne inte följer ordningsreglerna så kan en medlem kontakta styrelsen. Vi medlemmar bemöter varandra konstruktivt och klagar inte på varandra.

Här kan du hitta trivselreglerna i pdf-format. De finns även under fliken ”Information”.

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Sandupptagning inom kort

Tisdagen den 29 mars kommer Riksbyggen och blåser samman gruset på föreningens ytor för att därefter sopa och ta upp gruset på onsdagen den 30 mars.

Därför vore det bra om vi alla hjälps åt att sopa ihop sand och grus på gårdarna dagarna innan. Stort tack!

Med våra bästa hälsningar
Styrelsen

Medlemsinformation 2021-10-16

• Årsstämma 2/12:
Årsstämma kommer hållas den 2/12 kl. 19.00 i föreningslokalen. Inbjudan skickas ut via Riksbyggen, vid deltagande meddelar man på svarstalong som läggs i föreningens brevlåda (vid föreningslokalen).

• Trasig pump:
Som flera av er kanske har märkt så har vi problem med vattentrycket just nu. Det beror på att en tryckstegringspump gått sönder i undercentralen i Punkthuset. En utbytespump är beställd leveranstid var först 5–6 veckor, Riksbyggen har lyckats att korta ned den till 2–3 veckor.

• Låsspray:
Viktigt att vi smörjer våra låscylindrar på ytterdörrar och förrådsdörrar, låsspray finns att låna hos respektive gårdsansvarig. Ett tips är att göra detta i samband med städdagarna vår och höst, om dessa går sönder bekostar boende själv för det. Gällande låscylindrar för garage smörjs dessa av någon i styrelsen under städdagarna.

• Budget:
Föreningen har fortsatt en god ekonomi, vi ser inget behov i nuläget att behöva höja några avgifter.

• Underhållsplan:
Vi ligger före i vår underhållsplan, mycket pga. takbytet som gjordes samt allt tillhörande arbete. Vi kommer fortsatt att sätta av pengar till underhåll för trygga upp inför framtida arbeten.

• Laddplatser:
Priset som användare betalar är 1,50 per KWh, föreningens elpris är ca 1 kr per KWh. Riksbyggen kommer igång med fakturering via hyresavierna inom kort, man kommer betala retroaktivt för den laddning som utförts från start.

• Fläktaggregat punkthus & lokal:
Vi har antagit offert från NewVent Norrköping som kommer genomföra byte av fläktaggregat under slutet av november, början av december. Mer information kommer att skickas ut i god tid innan till boende i punkthuset.

• Föreningslokalen:
Har öppnat upp för uthyrning kostnad är 200kr/dygn. Nytt bastuaggregat är installerat, man har även rätat till panelen i bastun samt ordnat ventilationen. Det har även installerats en ny glasdörr till bastun, nya lavar är beställda monteras i november.

• Badrumsrenoveringar:
Styrelsen har beslutat att när man renoverar sitt badrum så bekostar föreningen en ny golvbrunn + installation till en maxkostnad av 3 000 kr inklusive moms. Detta gäller fr.o.m. 7/4 – 2021, inget retroaktivt arbete.

• Anticimex:
Vid problem med skadedjur ring Anticimex, ingår i fastighetsförsäkringen.

• Miljörum:
Som vanligt vill vi påminna vikten av att kasta sitt avfall i rätt behållare och vika ihop sin kartonger så att det inte blir fullt så snabbt. Punkthuset har fått en behållare för förpackningar i ytterförrådet. Ställ inte grovsopor utanför eller i miljörummen utan ni får själva se till att det kommer till returpunkten.

• Statuskontroller och OVK besiktningar:
När det gäller dessa har vi fortfarande problem med att servicepersonalen inte kommer in i lägenheterna och att man inte åtgärdar de fel som uppstår. Detta innebär stora extra kostnader för föreningen då vi måste beställa extra kontroller gång på gång.
När man får lapp om kontroll/besiktning så:
– Var hemma
– Ring och ändra tiden om den inte passar.
– Lämna in fullmakt så att de kan använda huvudnyckel.
– Lämna nyckel hos en granne och meddela att nyckeln finns där.

• Att tänka på:
– Kör och parkera på våra gårdar så lite som möjligt. Vi har ett gemensamt ansvar att se till att ambulans och räddningstjänst kommer fram.
– Motionera era ballofixer minst 2 gånger/år.
– Ha lite koll på era våtutrymmen/golvbrunnar/toaletter.
– Se till att hålla ordning på era uteplatser/tomter samt underhålla era staket/plank, träd och buskar.
– Vid rökning alternativt grillning görs det med fördel på baksidorna, då friskluftsintag finns på framsidan av husen. Respektera gärna detta då vi har många allergiker i föreningen.
– I undercentralen finns högtryckstvätt och avloppsrensare att låna.
– Om något verktyg/maskin går sönder ni lånat meddela gårdsansvarig eller någon i styrelsen.

• Tilläggsavtal Riksbyggen:
Vi har tecknat ett tilläggsavtal med Riksbyggen kring besiktning av lekplatser samt ogräsrensning av lekplatser. Avtalet har samma löptid som vårt ordinarie avtal.

• Bygganmälan:
Påminner om blankett för bygganmälan. Den använder man om man vill bygga/ändra något, lämnas i brevlådan vid lokalen eller maila den till: styrelsen@norrkopinghus31.se

Blanketten finns att ladda ner här!